Focus Consulting har vært i full virksomhet siden 1.1.2003 med fokus på konsulenttjenester og utvikling av lokale skreddersydde databasebaserte systemer. I dag er det 17 slike databaser i daglig drift på wwkundelisten.
Databaseløsningene er skreddersydd for den enkelte virksomhets behov. De er basert på en omforent behovsanalyse, vanligvis definert i et behovsdokument etter EDB’s kvalitetssystem (www.edb.com), som Focus Consulting har fått tillatelse til å benytte seg av.

For de større systemene er behovsdokumentets første utgave vært laget tidlig i utviklingsøpet og så utviklet seg parallelt med utviklingen av prototypen av systemet mot et ferdig system med full funksjonalitet. Behovsdokumentet og prototypingen har vært hjelpemidler for stegvis bevegelse mot en god løsning, der brukerne er med på utviklingen og får se konkrete eksempler på mulige løsninger etter hvert som de blir skapt.
En av fordelene med skreddersøm av databaser er at systemet konsentreres mot å dekke det det er bruk for og velger bort de funksjoner fra større systemer som er uvedkommende for eget formål. Det er også i større grad mulig å tilpasse uttrekk og rapporter nøyaktig til virksomhetens behov.

Flere av kundene har sin IT-drift hos leverandører med sentralisert drift og som leverer sine tjenester over terminalserver (ASP-drift, Citrix metaframe, etc). Det gjør databasene tilgjengelig for brukerne ved pålogging i en nettleser der internett er tilgjengelig. Slik kan lokale databaser brukes på kontor, hjemmefra eller på reise etter behov. Andre har sine systemer på egne servere i vanlige lokale nettverk med påloggingstilgang for de brukere som skal ha tilgang.

 

Avtale

Alle systemer er er levert i henhold til standardavtale som tilpasses og inngås med kunden. Vanligvis er avtalene er utformet som en leieavtale som dekker utviklingen av systemet, vedlikehold og videre tilpasninger av databaseløsningen.

Et par av systemene er overtatt som gamle systemer og tilrettelagt for gjeldende versjon av databaseverktøyet, men de fleste er laget fra bunnen av etter omforenet behovsgjennomgang.


De enkelte systemene

 

NEWBIZ”Salgsstøtte for salgscase i pipeline”

ble opprinnelig ble laget for EDB Teamcos salgsavdeling for IT driftsløsninger i en periode med stor pågang av potensielle kunder som ville sette ut driften av sine portaler til såkalt ASP-drift. I denne intense perioden hadde de over 400 case i "pipeline" og en salgsavdeling på ca 20 selgere og salgsstøttepersoner.
Databasen tar utgangspunkt i kundens og kontaktpersonenes visittkortinformasjon, som salgscaset knyttes til. På salgscaset er det fokus på kundens hensikt/formål med sin løsning, fremdrift i salgscaset og klassifisering av caset med det som har betydning for å kunne gi et tilbud på drift; slik som teknologivalg etc.
Systemet dekker prosessen fra første henvendelse fra kunden via eventuell godkjenning i "salgsrådet", gjennom prising, kvalitetssikring, tilbudsoppfølging til salget er vunnet/tapt til eventuell overlevering i produksjon. Det gir omsetningsstatistikk per kunde, selger, avdeling og oversikt over den enkeltes selgers og salgsstøttepersoners case etc.
Dette systemet har vært idegrunnlaget for flere andre av de skreddersydde systemene som er laget senere, blant andre EVENT.
Fordeler: Oversikt over fremdriften i salget på ett sted, tilgjengelig for selgere og ledere. Salgsmøtene får fokus vekk fra hva som faktisk har skjedd av fremdrift til hva som skal gjøres videre fremover i salgsprosessen. Dessuten gir det god økonomisk oversikt over salgscase vunnet, tapt og i pipeline.

EVENT”Salgsstøtte for Eventselskap”


ble utviklet i 2003 for selskapet A2D - Attention to details, som arrangerer skreddersydde utenlandsincentives og -events for norske selskaper. se www.a2d-event.no
Formålet er å ha oversikt over kunder og prospects, salgsdialog, events, kundens hensikt, fremdrift i salg, reisedata, agenter, tilbud, økonomi, provisjoner og avtaleinformasjon. Systemet er  supplert med arrangementsdata og med sjekklister for gjennomføringen av events. Det gir god omsetningsstatistikk og økonomioppfølging av de enkelte case og selger og  gir data til selskapets økonomisystem.
Systemet er lagt til drift hos Telecomputing og brukes ASP Citrix Metaframe av selgere hovedsakelig i Oslo og Rotterdam.
Fordeler: God oversikt over prospektive salgscase og events i arbeid, enkel gjenbruk av data om events og grei økonomioppfølging av virksomheten.

MSFAKT”Annonsesalg fulfilment bladforlag”


er utviklet for Mediasenteret i Vestby www.mediasenteret.no og har vært i drift der siden 1.6.2004. Det er en salgsstøttebase som samler nødvendig informasjon for annonsesalg og ordrebehandling og effektiviserer ordrefangst for rask fakturering ved utkomst og overføring av data til regnskapskontor. Systemet effektiviserer salgsoppfølging, oppfølging av utestående fordringer og prissetting av annonser.
Systemet fokuserer på selgers arbeid fra identifisering av mulig kunde og kontaktperson via tilbud, ordrefangst til fakturering og innkreving av utestående krav. Mediasenteret produserer OCR faktura og får innbetalinger lastet inn for å kunne purre på utestående fordringer i egen regi.
Fordeler: Enkel ordrefangst, salgsinformasjon på ett sted, automatisert og rask fakturering, god betalingsoppfølging og omsetningsstatistikk.

LincAbo”Abonnement fulfilment bladforlag”


dekker fulfilment av abonnement på fagblader laget for Linc Media på Dilling utenfor Moss. Det er  laget for å kunne håndtere mange blader og et stort antall abonnenter.
LincAbo samler nødvendig informasjon for salg og levering av bladabonnement til abonnenter og blader til mottakergrupper som mottar blad gratis. Det forenkler registrering av kunder og kontaktpersoner/ mottakere for rask fakturering av abonnement, betalingsoppfølging og håndterer fornyelse ved utløp. Systemet håndterer distribusjonslister ved utkomst, omsteningsstatistikk og gir oppfølgingsgrunnlag for abonnementsøkonomi.

Systemet fokuserer på den abonnementsansvarliges arbeid fra regisrering av kunde, kontaktpersoner og bestilt abonnement, fakturering, innkreving av utestående krav, bokføring av innbetalinger, adresseforandringer og stopp etc.
Fordeler: Enkel fulfilment av bladabonnement og grei distribusjon til gratismottagere.

 


 

Pers utgangspunkt

Per har lang erfaring fra utvikling av datasystemer og har vært sentral i utviklingen av systemer på flere plattformer, der det viktigste har vært å skaffe brukerne best mulige løsninger innenfor den teknologien som har vært tilgjengelig. Med noen unntak har Pers oppgaver vært i systemer innenfor forlagsvirksomhet, etter utdannelse som kandidat på BI og tre år som utvikler opplært hos IBM i Oslo.

 

2003-2009
Focus Consulting Per Haakonsen. Enkeltmannsforetak.
17 databaseløsninger er nå i drift på PC/LAN/WAN/ASP plattform.
2003-2003
Oppdrag for Initiative Universal Media. Utvikling av modell for måling av mediaeffekt av reklame for biler over forhandlernettet (VW), basert på mediaforbruk per tilbud utsendt og dekningstall for media per grunnkrets. Løsning for stor bilimportør.

1996-2003
Sjefskonsulent i EDB Business partner (EDB fundator), utleid for oppdrag hos Gartnerhallen, fungerende IT-sjef i Oslo Vei med oppgradering av lokalnettverk, integrering av vektsystem for Huken Pukk og Asfaltverk,  oppdrag for Oslo Vann- og avløpsverk og Oslo Havnevesen. Salgs- og budsjettoppfølgingssystem for Prior. Rådgiver og støttespiller ved innføring av ASP driftskonseptet Powerhost hos EDB Teamco.
Kundeansvarlig for oppdrag mot Hurtigruterederiene OVDS og TFDS. Spesifisering av krav til nytt bookingsystem og nytt turoperatørsystem for rederiene.
Oppdrag for Hjemmet Mortensen. Oppbygning av metode for direkte markedsføring av abonnement, analyse av kjøpshistorikk og støtte til oppbygningen mot mer enn halvparten av samlet opplag for forlagets blader til abonnement.

1995-1996 Selvstendig næringsdrivende med oppdrag for Norsk Bildelkatalog. Rådgivning og prosjektledelse ved etablering av en åpen bransjeløsning for en bildelkatalog på CD-ROM, for 12 norske bildelimportører og aksjonærer.

1989-1995 
IT-sjef og medlem av ledergruppen i Forlagssentralen. Personal og budsjettansvar for 24 personer i IT. Samtidig fulfilmentsjef for direktesalgsdistribusjon, med personal og budsjettansvar for 14 personer.
Ansvar for driftspartneravtale med De norske Bokklubbene vedrørende deres sentrale distribusjonssystem for 17 bokklubber.

1988-1989 
Salssjef Teamco ADB. Salg av fjerndriftsløsninger på IBM stormaskin.
1985-1988 
Sideoppdrag for Forlagssentralen, Rødekors og Direct Marketing som ekspert på utvikling av markedsdatabaser.
1985-1988 
Systemsjef hos NEBB, Skøyen. Leder for stor systemavdeling av utviklere mot IBM stormaskin. NEBB gikk senere inn i EB og deretter i ABB.

1970-1985 
Det Beste fra Reader’s Digest. Systemsjef, EDB-sjef, Fulfillmentsjef. 30 ansatte. Utviklet markedsdatabase, abonnementsystem, bokklubbsystem for Condensed books,  ratesalgssystem for postordrekjøp. 
Eksporterte norskutviklede systemer til Reader’s Digest’s forlag i Sverige, Finland, Danmark, Holland, Belgia, Spania, Portugal, Canada, Hon Kong, Japan og Sør-Afrika. Deltok i design av felles standardsystem for små land som deretter ble sentralt utviklet i USA.
Utviklet listevask-teknikk for store personregistre og solgte tjenester i det norske markedet, særlig til bruk av organisasjonene.

1967-1970 
IBM’s datasenter i Oslo. Systemutvikler. Utviklet distribusjonssystem for Dagbladet. Prosjektleder for Kjøpmannsregnskap for Kjøpmannsinstituttet. Laget markedsdatabase for forlaget Det Beste fra Reader’s Digest.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter